PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Badminton - sposób na zdrową integrację mieszkańców z obszaru działania LGD

Informacje ogólne | Galeria zdjęć

W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu  grantowego.

 

Nabór 3/2017 przedsięwzięcie 2.3.6 – Organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD

 

Tytuł ,, Z Dinozaurem w terenie’’

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Data i miejsce wydarzenia

Opis operacji

Stowarzyszenie Przyszłość Chrząstowic

Badminton - sposób na zdrową integrację mieszkańców z obszaru działania LGD.

04.07 - 10.11.20170 r., Treningi badmintona

11.11.2017 r. - Turniej badmintona

Operacja, której celem było zorganizowanie wspólnego turnieju badmintona, po okresie przygotowawczym, w którym odbyły się treningi. W wyniku realizacji projektu grupa ok. 20-30 osób mogła spotykać się 1 raz w tygodniu na 1,5 godzinnych treningach z trenerem oraz 1 raz w tygodniu na 1,5 godzinny trening bez trenera. Łącznie 25 treningów z trenerem i 24 bez trenera . Zwieńczeniem był jednodniowy turniej w formule „open”  w październiku 2017. Na finałowy turniej zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy gmin zrzeszonych w LGD, zarówno jako uczestnicy jak i jako osoby dopingujące. W sumie w wydarzeniu wzięło udział ok. 150 osób.

Autor: Administrator
Utworzono: 2018-04-17
Zmodyfikowano: 2018-07-06

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi