PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów

W dniu dzisiejszym tj. 22.06.2022 r  w UMWO  podpisaliśmy  umowę  w ramach konkursu dla Partnerów KSOW na 2022 r pn. ,,Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów’’

W partnerstwie z  Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień - Zębowice oraz LGD  Górna Prosna będziemy realizować projekt  w ramach którego m.in. przeprowadzimy konkurs dla aktywnych sołectw,  wydamy publikację  dotycząca wszystkich miejscowości na obszarze LGD KD a na zakończenie odbędzie się konferencja podsumowująca.

Bardzo się cieszymy  że o naszych wioskach i miastach będzie głośno.

Autor: Administrator
Utworzono: 22-06-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi