PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Co było i może być – projekt współpracy polsko- czeskiej

W dniach 17-19 czerwca 2022 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” w ramach projektu współpracy pn„Co było i może być“ na terenie obszaru „Krainy Dinozaurów” partnerów z Rymarova. Program zaplanowanej wizyty był bardzo ciekawy. Każdego dnia na naszych gości czekało wiele atrakcji.

W pierwszym dniu odbyła się konferencja pn. „Co było i może być“ /,,Co bylo a by mohlo byt’’w Hotelu TENIS w Chrząstowicach, podczas której przedstawiony został wykład na temat udanych projektów w regionie Rymarov, zaprezentowano również projekty w rejonie Ozimka, przedstawione zostały warunki pozyskiwania środków po stronie czeskiej i polskiej na projekty współpracy, wygłoszony został wykład Muzeum Rymarov, a także poinformowano o możliwych projektach współpracy na lata 2022-2027.

W drugim dniu uczestniczyliśmy w zawodach przeciwpożarowych w Ozimku oraz w meczu piłki nożnej Ozimek/Rymarov – Krasiejów, jak również nasi goście odpoczywali nad Jeziorem Turawskim gdzie mieli możliwość odbycia rejsu statkiem oraz pływania rowerami wodnymi po jeziorze. W godzinach wieczornych wspólnie bawiliśmy się na festynie zorganizowanym z Okazji Dni Ozimka.

W trzecim dniu wizyty bardzo ciekawie spędziliśmy czas na farmie „Alpakowo-konikowo”
w Chrząstowicach u Państwa Lewandowskich oraz w „Ogrodzie Bajek” i wytwórni lodów tradycyjnych w Dębskiej Kuźni u Państwa Fąfrowiczów.

Każdego dnia podczas śniadań, obiadów czy kolacji mieliśmy okazję degustować smaczne posiłki serwowane przez lokalne restauracje.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania dziękuje wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację wizyty studyjnej naszego partnera z Czech do „Krainy Dinozaurów”.

Autor: Administrator
Utworzono: 21-06-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi