PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Czas na promocję i ekologię

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” realizując Plan komunikacji, a w szczególności działania aktywizacyjne, animacyjne i integracyjne zleciła wykonanie 4 000 szt. toreb materiałowych. Torby zostały opracowane w 8 wariantach – dla siedmiu gmin członkowskich z ich herbami oraz dla samego LGD z herbami wszystkich gmin. Ponadto każdy z wariantów zawiera elementy wspólnej wizualizacji oraz dane kontaktowe biura stowarzyszenia. LGD w celu kreowania pozytywnego wizerunku oraz wzmocnienia spójności i współpracy przekazało po 500 toreb do dyspozycji każdej z gmin członkowskich. Warto dodać, że torby maja nie tylko służyć promocji, ale przyczyniać się również do upowszechniania zachowań proekologicznych poprzez ograniczenie stosowania tzw. „foliówek”. LGD przekazało również wydawnictwa promocyjne – albumy, foldery, mapy oraz słynną już herbatkę z Krainy Dinozaurów.

Autor: Administrator
Utworzono: 09-06-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi