PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) - największe wydarzenie dla projektów europejskich w Polsce

Zachęcamy Państwa do zgłoszenia udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich.
Została  uruchomiona platforma umożliwiająca zgłoszenie projektów beneficjentów programów UE do VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.


Aby zgłosić swój udział w akcji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.dniotwarte.eu / https://dniotwarte.eu/dolacz-do-nas
Zgłoszenia zbierane są do 15 kwietnia br. 


Wszystkie wydarzenia, które odbędą się w tym roku w ramach Dni Otwartych, zostaną przedstawione na stronie: www.dniotwarte.eu. Do udziału w wydarzeniach zachęcać będzie kampania promocyjna w ogólnopolskich i regionalnych mediach oraz dystrybuowane przez organizatorów materiały promocyjne. Najciekawsze wydarzenia i projekty mają szansę na dedykowane audycje.
 


W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, proszę o kontakt.
 


Z poważaniem prezes LGD ,,Kraina Dinozaurów’’
Anna Golec
 

Autor: Administrator
Utworzono: 28-03-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi