PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

DOBRE BO LOKALNE

Jeśli wytwarzasz piękne, unikalne produktyt w małych seriach lub pojedynczych egzemplarzach

 

ZGŁOŚ SIĘ !
DO 19.01.2019

 

Pomożemy Ci w promocji w ramach bezpłatnego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"

 

Zadzwoń: Dagmara Duchnowska: 504 024 321 oraz
Krzysztof Szopa: 515 245 371

lub napisz: krainadino@onet.eu

Autor: Administrator
Utworzono: 17-01-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi