PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Dobre bo Lokalne II

Dzisiaj  w UMWO podpisaliśmy umowę na realizację projektu  współpracy "Dobre bo Lokalne II" Całość projektu opiewa na 1 240 000 zł.

Jest to projekt współpracy realizowany przez 3 LGD z woj. opolskiego: Stowarzyszenie LGD ,,Dolina Sobrawy'' , Stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna oraz naszą Lokalną Grupę Działania ,,Kraina Dinozaurów''.

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarach Lokalnych Grup Działania.

 Zaplanowano m.in.:

- budowę 2 rękodzielni na obszarze LGD Dolina Sobrawy,

- organizację warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych

-  3 eventów w tym Przeglądu Twórczości Ludowej w Krainie Dinozaurów

- w Centrum Produktu Lokalnego w Ozimku  spotkania twórców ludowych oraz  konkurs   na nowe produkty lokalne  

- opracowanie kalendarza zwyczajów i obrzędów w Krainie Dinozaurów

- promocja projektu lokalnego: filmy, spot radiowy, sesje zdjęciowe wraz z katalogiem.

Po sukcesie pierwszej  ,,Dobre bo Lokalne ''  nie mogło być inaczej, kontynuujemy to co                              ,,Dobre bo Lokalne II'' .

Eu

Eu

Autor: Administrator
Utworzono: 09-11-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi