PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Doradztwo z zakresu wypełniania biznesplanu

Informujemy, że w dniach 19- 20.03.2019r. oraz 25-26.03.2019r. w godz. 9-13 odbędą się indywidualne konsultacje z zakresu wypełniania biznesplanu prowadzone przez firmę BD-Consulting Beata Duk-Kosok.

 

WAŻNE!
Aby wziąć udział w konsultacjach należy wcześniej umówić się telefonicznie (77 465 12 13).

 

Maksymalny czas doradztwa dla jednego wnioskodawcy wynosi 30 min. Konsultacje odbywać się będą w biurze LGD w Ozimku, przy ulicy Słowackiego 18.
 

Autor: Administrator
Utworzono: 15-03-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi