PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Dziękujemy za wsparcie dla Programu Działaj Lokalnie!

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe ważnego dla naszej organizacji Programu
„Działaj Lokalnie”:

- srebrnemu darczyńcy - Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Sklorz,

- srebrnemu darczyńcy – „Dzika Chata” Ewa i Grzegorz Hajduk.

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP), a od 2021 również LGD ,,Kraina Dinozaurów”. Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

 Za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” zostaną rozdzielone środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Projekty powinny wyzwalać społeczną energię, zachęcać do współpracy i podejmowania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Decyzję o przekazaniu środków podejmuje Ośrodek Działaj Lokalnie. W ten sposób wsparcie otrzymują te inicjatywy, które odpowiadają na faktyczne potrzeby mieszkańców.

Jak zostać darczyńcą

W Programie „Działaj Lokalnie” możecie Państwo współpracować z Ośrodkiem Działaj Lokalnie LGD ,,Kraina Dinozaurów” i razem z organizacjami pozarządowymi oraz osobami zaangażowanymi w sprawy lokalnej wspólnoty zyskać Partnera, a wraz z nim dostęp do wiedzy o problemach społecznych i sposobach ich rozwiązywania.

Stając się Darczyńcą Programu Działaj Lokalnie w sprawdzony sposób podnosicie Państwo wiarygodność swojej instytucji jako odpowiedzialnej społecznie, budując pozytywny wizerunek i reputację.

Dzięki tym działaniom zaczniecie być Państwo postrzegani jako pełnoprawny członek lokalnej społeczności, przejmując część odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Możecie Państwo zostać:

Złotym Darczyńcą – wpłacając darowiznę min. 1 000,00 zł.

Srebrnym Darczyńcą – wpłacając darowiznę min. 500,00 zł.

Brązowym Darczyńcą- wpłacając darowiznę min. 250,00 zł.

Jako Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” będziemy niezmiernie wdzięczni za każde wsparcie tego celu, za co z góry serdecznie dziękujemy!

Autor: Administrator
Utworzono: 14-09-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi