PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Fundusz Wsparcia dla Ośrodka DL

Ośrodek Działaj Lokalnie LGD ,,Kraina Dinozaurów ‘’ otrzymała dotacje w ramach Funduszu Wsparcia

W ramach zadania zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem oraz bezdotykowy dozownik płynu do dezynfekcji rąk. Laptop umożliwi nowemu koordynatorowi na bezpieczną pracę w ramach naboru wniosków do Programu Działaj Lokalnie oraz zapewni przechowywanie dokumentacji projektowej na jednym komputerze. Natomiast bezdotykowa stacja do dezynfekcji używana jest podczas spotkań na miejscu oraz tych organizowanych w terenie.

Sprzęt został odpowiednio o logowany  co przyczynia się do  promocji Programu Działaj Lokalnie w LGD „Kraina Dinozaurów”.

Autor: Administrator
Utworzono: 28-04-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi