PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Gala podsumowująca konkurs "Moja Wieś- Moje Miejsce" - edycja VIII

Dnia 12 czerwca 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu, odbyła się Gala podsumowująca konkurs „Moja wieś - moje miejsce”.

Konkurs został ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Dinozaurów” w lutym 2019 roku dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8), uczniów szkół gimnazjalnych oraz osób dorosłych.

Przedmiotem konkursu była praca prezentująca w oryginalny sposób jedną z czterech kategorii konkursowych :

1) Najciekawsze wydarzenia w moim życiu – wywiad, nagranie z „ciekawą” osobą  lub film.

2) Odkrywamy ciekawe życiorysy- nagranie filmu, prezentacja, wywiad.

3) Tradycje i zwyczaje w mojej miejscowości, to przeszłość czy będzie trwać nadal, nawet za 50 lat.

 4) Moja „mała ojczyzna” w poezji.

Na tegoroczny konkurs zgłoszono 26 prac. W sumie wzięło w nim udział 27 uczestników, w tym uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum pod opieką nauczycieli i rodziców, a także 2 uczestniczki konkursu w kategorii osoby dorosłe.

Zgłoszono 2  prace w kategorii „Najciekawsze wydarzenia w moim życiu – wywiad, nagranie z „ciekawą” osobą  lub film”, 7 prac w kategorii „Odkrywamy ciekawe życiorysy- nagranie filmu, prezentacja, wywiad”, 8 prac w kategorii „Tradycje i zwyczaje w mojej miejscowości, to przeszłość czy będzie trwać nadal, nawet za 50 lat”, oraz 9 prac w kategorii „Moja „mała ojczyzna” w poezji”.

 

Prace oceniała komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli z całego regionu LGD. Były to panie:

Elżbieta Kaliszan, Teresa Żulewska, Dorota Wons i Jolanta Mrochen.

 

Uroczystość odbyła się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu, który dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi i zapleczem technicznym do organizacji imprezy.

     Galę podsumowującą konkurs uświetnił występ uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu:

Kat. 1

Najciekawsze wydarzenia w moim życiu- wywiad, nagranie z "ciekawą" osobą lub film.

I.                   Natalia Pisula          - „Historia Kamiennego żołnierza”

           PSP w Dobrodzieniu op. Ewa Malik

II.                Martyna Jamrozik   - „Celtowie- historyczni goście w Dolinie Małej  Panwi”

            

           Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem op. Victoria Początek

Kat. 2

Odkrywamy ciekawe życiorysy - nagranie filmu, prezentacja , wywiad.

I.                    Mateusz Poloczek - "PIOTR KLER- nic nie udałoby się bez Boga"

             PSP w Dobrodzieniu op. Małgorzat Wierzbicka

II.                  Olaf Brzezina    - „Wywiad z moim dziadkiem Józefem Brzeziną, 

                            byłym sołtysem, radnym i strażakiem”

 PSP w Dobrodzieniu op. Małgorzat Wierzbicka

III.           Nicola Pinkawa – „Zawadczańska strażniczka przyrody”

              Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem op.Victoria Początek

III. Maria Drzymała –„ Mewka”– kategoria osoba dorosła

wyróżnienie:

             Małgorzata Skowronek - Doktorvolt "Narodziny firmy"

Kat. 3

Tradycje i zwyczaje w mojej miejscowości, to przeszłość czy będzie trwać  nadal, nawet za 50 lat.

 

I.                   Marta Niesłony -"W drodze od stu trzydziestu trzech lat"

             Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach op. Jolanta Baron

 

II.                Natalia Pacan     - "Dobrodzień Miastem Stolarzy - Wczoraj, Dziś i   w Przyszłości"

             PSP w Dobrodzieniu op. Małgorzat Wierzbicka

III.               Julia Sordoń  - "Dożynkowo Kolorowo"

              ZSP NR3 w Dębskiej Kuźni op.  Jolanta Gawlyta

wyróżnienie:

Paweł Eichhorn – „Historia cegłą murowana”.

Kat. 4

 Moja "mała ojczyzna" w poezji.

I.                   Agnieszka Spyra - Moja ojczyzna "Dolina Małej Panwi" Moja miejscowość  Kolonowskie….  – kategoria osoba dorosła

I.                   Nina Wierzbicka - Gościu zawsze tu powracaj!

PSP w Dobrodzieniu op. Dorota  Puchrowicz

II.                Julia Grubek - Jedyny taki – Dobrodzień

          PSP w Dobrodzieniu op. Małgorzat Wierzbicka

III.             Laura Oliwa - Tu mieszkam.

PSP w Dobrodzieniu op. Dorota  Puchrowicz

wyróżnienie:

       Michał Kuc – „Dobrodzieniu! Jak dobrze, ze jesteś!”

Uczestnikom Gali zostały zaprezentowane sylwetki osób – bohaterów prac uczniów.

Uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy i nagrody.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy Gali mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku.

 

      Zarząd LGD „Kraina Dinozaurów” serdecznie dziękuje:  młodzieży i dorosłym – autorom złożonych prac, nauczycielom – opiekunom złożonych prac, dyrektorom szkół za przychylność i wyrozumiałość, Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu (dyrektorowi, nauczycielom, uczniom i paniom w kuchni), przedstawicielom gmin, przedstawicielom lokalnych mediów, wszystkim którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji Gali oraz wszystkim, którzy swoja obecnością uświetnili Galę Konkursu „Moja wieś – moje miejsce”.

 

Autor: Administrator
Utworzono: 13-06-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi