PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Goście w siedzibie LGD Kraina Dinozaurów

W dniu dzisiejszym  tj. 24.11.2021  w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’ gościliśmy  przedstawicieli Samorządu Województwa Opolskiego: Pana Marszałka Antoniego Konopkę, Pana Tomasza Karaczyna Dyrektora Departamentu PROW oraz z Panią Joannę Harus-Wicedyrektora Departamentu PROW . Otrzymaliśmy gratulacje i wyrazy uznania na okoliczność Jubileuszu 15-lecia działalności LGD oraz z okazji  otrzymania ,,Opolskiej Niezapominajki’’ –  Laur dla najlepszej organizacji pozarządowej w woj. opolskim.

Podczas spotkania została przedstawiona działalność naszego stowarzyszenia, pokazaliśmy co udało nam się zrobić i z czego jesteśmy dumni na przestrzeni 15 lat.

W trakcie spotkania rozmawialiśmy również o perspektywie nowego okresu programowania i  możliwości finansowania dla mieszkańców naszego obszaru czyli o przyszłości LEADERA.   

W imieniu zarządu LGD KD serdecznie dziękujemy za sympatyczne i merytoryczne spotkanie.

Autor: Administrator
Utworzono: 24-11-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi