PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Gra terenowa na rowerach

Informacje ogólne | Galeria zdjęć

W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

Nabór 3/2017 przedsięwzięcie 2.3.6 – Organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD

 

Tytuł ,, Z Dinozaurem w terenie’’

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz

Gra terenowa na rowerach

03.06.2017 r.

10.06.2017 r.

29.07.2017 r. 

02.09.2017 r. 

„Gra terenowa na rowerach” miała na celu organizację 3 –etapowego  wydarzenia. Elementem każdego wydarzenia był rajd rowerowy, podczas którego zostały zwiedzone najciekawsze miejsca w okolicy. W czasie przerw organizowane były gry i konkursy na temat ekologii oraz pogadanki z myśliwym, leśniczym i lokalnym historykiem. Na zakończenie każdego rajdu było ognisko z poczęstunkiem. Kulminacyjnym momentem była organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej w czasie której odbyło się ogólno-sportowy turniej w skład którego wchodziło : krótki mecz piłki nożnej, mecz siatkówki oraz rywalizacja na torze przeszkód.Na to wydarzenie zostali zaproszeni mieszkańcy wszystkich 7 gmin, co pozytywnie wpłynęło na  wzajemną integrację. W sumie w całym wydarzeniu wzięło udział ok. 200 osób.

Autor: Administrator
Utworzono: 2018-04-17
Zmodyfikowano: 2018-07-06

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi