PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Imprezy wędkarskie dla młodzieży

Informacje ogólne | Galeria zdjęć

W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

Nabór 3/2017 przedsięwzięcie 2.3.6 – Organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD

 

Tytuł ,, Z Dinozaurem w terenie’’

 
 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Data i miejsce wydarzenia

Opis operacji

Koło PZW Ozimek/Opole

Imprezy wędkarskie dla młodzieży

10.06.2017 r. - Krasiejów

19.08.2017 r. - Zębowice, Turawa

20.08.2017 r. - Dobrodzień

01.09.2017 r. - Ozimek

23.09.2017 r. - Myślina

30.09.2017 r. - Biestrzennik 

Operacja miała na celu organizację cyklu imprez  zachęcających dzieci i młodzież do uprawiania  różnych dyscyplin wędkarskich. Do projektu  włączyły się Koła PZW (Dobrodzień, Ozimek, Szczedrzyk, Jedlice, Zawadzkie, Kolonowskie i Turawa), na terenie, których zostały rozegrane poszczególne zawody wędkarskie dla wszystkich mieszkańców obszaru objętego LSR. W sumie udział w nich wzięło ok. 175 uczestników, a wszyscy mieszkańcy zostali zaproszeni do kibicowania.

Autor: Administrator
Utworzono: 2018-04-17
Zmodyfikowano: 2018-07-06

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi