PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Informacja o doradztwie z zakresu wypełniania biznesplanu

Zapraszamy do skorzystania z doradztwa z zakresu wypełniania biznesplanu, organizowanego w związku z naborem wniosków na przedsięwzięcie 1.3.1 - premie na założenie działalności gospodarczej.

Konsultacje prowadzone będą w biurze LGD w Ozimku przez firmę BD-Consulting Beata Duk-Kosok.

 

WAŻNE!
Aby wziąć udział w konsultacjach należy wcześniej umówić się telefonicznie (77 465 12 13).

 

Doradztwo odbędzie się w następujących terminach:

06.08.2019 - godz. 8 - 12

08.08.2019 - godz. 8 - 12

14.08.2019 - godz. 12 - 16

19.08.2019 - godz. 12 - 16

Maksymalny czas doradztwa dla jednego wnioskodawcy wynosi 30 min.

Serdecznie zapraszamy.

Autor: Administrator
Utworzono: 30-07-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi