PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Informacja o funkcjonowaniu Biura LGD w okresie zagrożenia epidemicznego

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją dotyczącą ilości zakażeń koronawirusem, a także działań profilaktycznych podejmowanych przez różne instytucje w kraju, zwracamy się z prośbą, aby ograniczyć wizyty w Biurze Lokalnej Grupy Działania .

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i pracowników Stowarzyszenia prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Tel.: 77 465 12 13, 605 052 777, e-mail: krainadino@onet.eu

Autor: Administrator
Utworzono: 16-03-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi