PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Informacja o podpisaniu umów z grantobiorcami na projekt pn. „Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów”

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż w dniu 30 lipca 2019 r. w siedzibie LGD „Kraina Dinozaurów” zostały podpisane umowy z grantobiorcami na realizację projektów grantowych.

 

Projekt grantowy pn. "Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów” ma na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej z obszaru LGD „Kraina Dinozaurów” poprzez utworzenie obiektów o tematyce edukacyjnej.

Kwota dofinansowania całej operacji wynosi 133 950,00 zł.

 

Grantobiorcami realizującymi poszczególne zadania są:
• Zadanie nr 1 – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice – „Ptaki wokół nas”
• Zadanie nr 2 – Teresa Wurst – ,,Młyn wodny dawniej i dziś’’
• Zadanie nr 3 – Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi – ,,Muzeum hutnictwa Doliny Małej Panwi’’
• Zadanie nr 4 – Regina Klyszcz – ,,Praca ludzi i koni w polu starymi maszynami  i narzędziami’’
• Zadanie nr 5 – Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień – Zębowice  –  ,,Historia Straży pożarnej’’
• Zadanie nr 6 – Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich w Żędowicach „Mistrz rękodzieła"
• Zadanie nr 7 – Gmina Turawa – ,,Miejsce edukacji historii lokalnej’’

Autor: Administrator
Utworzono: 31-07-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi