PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Informacja o podpisaniu umowy na projekt grantowy Z kulturą i tradycją w Krainie Dinozaurów

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż w dniu 19.06.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu została podpisana umowa na realizację projektu grantowego
„Z kulturą i tradycją w Krainie Dinozaurów” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Kwota dofinansowania całej operacji wynosi 297 286,00 zł.


Projekt ma na celu doposażenie 16 podmiotów działających w sferze kultury na terenie objętym LSR Krainy Dinozaurów w celu zwiększenia integracji mieszkańców i poczucia przynależności do obszaru oraz jego promocję.

 Grantobiorcami realizującymi poszczególne zadania są:
• Gmina Chrząstowice – „Jest w orkiestrach dętych siła”
- wsparcie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice’’
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie – ,,Muzyka i taniec z tradycjami’’
• Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” – ,,Powrót do starych korzeni kresowych’’
• Gmina Kolonowskie – ,,Dołącz do orkiestry z Kolonowskiego’’
• Dom Kultury w Ozimku – ,,Zoom na Ozimek’’
• Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok – ,,Jak tradycja i obyczaj głosi’’
• Jolanta Bajor – ,,Tańczymy folkowo’’
• Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi – ,,Edukacja historyczna na terenie LGD „Kraina Dinozaurów”
• Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem – ,,Sfilmowani’’
• Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka - ,,Spotkania z orkiestrą dętą’’
• Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „Akces” – ,,Te opolskie dzieci – ludowo na nowo’’
• Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach – ,,Swoje chwalimy cudze podziwiamy’’
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zębowice – ,,Rozwój działalności muzycznej gminy Zębowice’’
• Agnieszka Jarocka – ,,Grafika pamięci’’
• Stowarzyszenie „Karolinka” - ,,Historia o Karolince co to szła do Gogolina’’
• Międzynarodowe Towarzystwo Regionalne Dobrodzień – Zębowice – ,,Stolarstwo – rodowe dziedzictwo Dobrodzienia’’

Autor: Administrator
Utworzono: 19-06-2018

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi