PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Informacja o podpisaniu umowy - projekt grantowy Z dinozaurem w terenie

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż w dniu 08.06.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu została podpisana umowa na realizację projektu grantowego „Z dinozaurem w terenie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Kwota dofinansowania całej operacji wynosi 269 233,00 zł.


Projekt ma na celu organizację 15 wydarzeń rekreacyjno-sportowych na terenie objętym LSR Krainy Dinozaurów w celu zwiększenia integracji mieszkańców i poczucia przynależności do obszaru oraz jego promocję.


Uroczyste podpisanie umów z Grantobiorcami odbędzie się 19.06.2017 o godz. 16.30 w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’
 

Grantobiorcami realizującymi poszczególne wydarzenia są:
- Stowarzyszenie sportowe: „ Uczniowski Klub Sportowy Gminny Ośrodek Szkolenia Dzieci
i Młodzieży TURAWA” - Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Suchy Bór - Kijki łączą Krainę Dinozaurów
- Gmina Zawadzkie - Kulinarna przygoda rowerowa
- Polski Związek Wędkarski Okręg Opole – Koło Ozimek - Imprezy wędkarskie dla młodzieży
- Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem – Lecimy w kulki
- Stowarzyszenie Przyszłość Chrząstowic - Badminton - sposób na zdrową integrację
mieszkańców z obszaru działania LGD.

- Stowarzyszenie Sportu, Turystyki i Rekreacji 1.FC Chronstau-Chrząstowice –
Po zielonej trawie piłka goni - turniej piłkarski w Dębiu
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz - Gra terenowa na rowerach
- Gmina Dobrodzień - Wakacje z dobrodzieńską żaglówką
- Ewa Hajduk - Maluch z piłką w ręku
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie - Zumba z Dinozaurem
- Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan - Nocny maraton kajakowy
- Stowarzyszenie "Nasz Zakrzów Turawski" - Nas łączy rzeka
- Stowarzyszenie Promocji Pływania Vega - Aqua aerobik 45+
- Ochotnicza Straż Pożarna w Krasiejowie - Nowe wyzwania Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Wszystkie informacje o organizowanych wydarzeniach będą na bieżąco umieszczane na naszej stronie internetowej.

 


  

Autor: Administrator
Utworzono: 09-06-2017

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi