PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Informacja o posiedzeniu Rady LGD

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „Kraina Dinozaurów” dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naborów:

 

1/2021 - przedsięwzięcie  2.2.2 - Renowacja i/lub oznakowanie obiektów sakralnych

 

2/2021 - przedsięwzięcie 2.3.2 -  Opracowanie i upowszechnianie wspólnych dla obszaru LGD materiałów informacyjno – promocyjnych z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej

 

odbędzie się w dn. 19.01.2021r.  o godzinie 15:30  w siedzibie LGD „Kraina Dinozaurów”.

Autor: Administrator
Utworzono: 11-01-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi