PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Informacja o szkoleniach przed naborami 4/2021 i 5/2021

Informujemy, że dn. 15.09.2021 r. w siedzibie biura LGD „Kraina Dinozaurów”, odbędzie się szkolenie przed naborami:

4/2021obejmujące przedsięwzięcie 1.3.2 - Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem punktów napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub modernizacja) - o godz. 16:00

5/2021obejmujące przedsięwzięcie 1.4.2 poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno- sportowych na obszarze LGD - o godz. 14:00

 

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o potwierdzenie swojego udziału do dn. 13.09.2021 r. przesyłając kartę zgłoszeniową (e-mail: krainadino@onet.eu) lub osobiście w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów” w Ozimku przy ul. Słowackiego 18.


 

Autor: Administrator
Utworzono: 06-09-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi