PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Informacja o szkoleniu online

Szanowni Państwo,

informujemy, że dn. 25.05.2020r. o godz. 16:00 odbędzie się szkolenie online przed naborem wniosków z zakresu rozwijania działalności gospodarczej:

 

Nabór 1/2020 obejmujący przedsięwzięcie 1.3.2  - Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy w szczególności związanych z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno- rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub modernizacja)

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, szkolenie zostanie przeprowadzone online w przeglądarce Google Chrome. Zalecamy podłączenie kamery oraz mikrofonu.

 

Ważne!
W celu wzięcia udziału w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszeniową ( do pobrania po kliknięciu "więcej")  oraz odesłać ją do dn. 24.05.2020r.  na adres e-mail: krainadino@onet.eu

W karcie należy podać adres e-mail, na który otrzymają Państwo link do transmisji szkolenia. 

Serdecznie zapraszamy.

Pliki do pobrania

Autor: Administrator
Utworzono: 18-05-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi