PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Informacja o wyborze oferty na opracowanie graficzne i wydruk ulotek

Informujemy, iż w związku z naszym zapytaniem ofertowym na opracowanie graficzne oraz wydruk ulotek informacyjno-promocyjnych, zostało nadesłanych 13 ofert. Firma, która zaoferowała najkorzystniejszą ofertę cenową, wycofała się z powodu nadmiaru pracy. Po przeanalizowaniu pozostałych, wybrana została firma ISPIRI Magdalena Adamczyk-Goleń, której to oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu i prezentuje najkorzystniejsze warunki wykonania usługi.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i nadesłane oferty. Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na kolejne zapytania.
 

Autor: Administrator
Utworzono: 20-12-2018

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi