PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Informacja o wynikach naborów nr 5/2019, 6/2019, 7/2019, 6/2018

W dniach 25.06.2019 oraz  26.06.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Kraina Dinozaurów”, na której zatwierdzono ocenę wniosków złożonych w ramach naborów:


 5/2019 na realizację przedsięwzięcia 1.1.3 budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne.

 6/2019 na realizację przedsięwzięcia 1.1.5 - podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych (modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup niezbędnego wyposażenia)

7/2019 na realizację przedsięwzięcia 2.2.2 - renowacja i/lub oznakowanie obiektów sakralnych

oraz 6/2018 na realizację przedsięwzięcia 1.1.2 - Oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD - operacja własna.

Poniżej przedstawiamy wyniki w formie list rankingowych, a także protokoły z Posiedzenia Rady LGD.

Autor: Administrator
Utworzono: 28-06-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi