PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w LGD Kraina Dinozaurów

Decyzją Komisji Konkursowej z dnia 21.12.2020 r. na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. sprawozdawczości i finansów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” wybrana została pani Emilia Kuźniak, która wykazała się odpowiednimi umiejętnościami i predyspozycjami oraz poziomem wiedzy na temat terenu i specyfiki pracy LGD.

 

Łącznie na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko wpłynęły 4 podania.

Pliki do pobrania

Autor: Administrator
Utworzono: 28-12-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi