PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w LGD Kraina Dinozaurów

Decyzją Komisji Konkursowej z dnia 12.04.2019r. na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. sprawozdawczości i finansów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” wybrany został pan Bartłomiej Kita, który wykazał się odpowiednimi umiejętnościami i predyspozycjami oraz poziomem wiedzy na temat terenu i specyfiki pracy LGD.


Łącznie na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko wpłynęły dwa podania.

Autor: Administrator
Utworzono: 18-04-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi