PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Konkurs wiedzy o zasobach lokalnych Krainy Dinozaurów

Zapraszamy do udziału w konkursie na antenie Radia Park wszystkich mieszkańców z obszaru LGD KD  i gości.

Od dnia 26.07. do 01.08.2021r. każdego dnia dwa pytania dot. zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Krainy Dinozaurów z atrakcyjnymi  nagrodami  a 02.08.2021 r – na zakończenie, rozmowa dnia z prezes LGD KD

Słuchajcie z nami Radia Park i odkrywajcie ciekawe zasoby ,,Krainy Dinozaurów’’

Autor: Administrator
Utworzono: 25-07-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi