PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Kulinarna przygoda rowerowa

Informacje ogólne | Galeria zdjęć

W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

Nabór 3/2017 przedsięwzięcie 2.3.6 – Organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD

 

Tytuł ,, Z Dinozaurem w terenie’’

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Data i miejsce wydarzenia

Opis operacji

Gmina Zawadzkie

Kulinarna przygoda rowerowa

24.09.2017 r.- Zawadzkie,  Kolonowskie, Ozimek

Operacja miała na celu zorganizowanie rajdu rowerowego ze „smakiem”, na który zostali zaproszeni mieszkańcy  wszystkich gmin zrzeszonych w LGD Kraina Dinozaurów, w sumie 50 uczestników. Rajd ten miał przybliżyć historię, pokazać ciekawe historycznie miejsca oraz poruszyć aspekty ekologiczne w konkursach organizowanych w czasie imprezy. Trasa rajdu przebiegała od Zawadzkiego do Ozimka przez Kolonowskie, a długość trasy wynosiła 50 km. Ważnym elementem wydarzenia były degustacje kulinarne smaków obszaru LGD, na które złożyła się burzliwa historia Opolszczyzny odzwierciedlająca różne wpływy kulturowe. Wytyczona trasa kulinarna zachęciła do odwiedzania polecanych miejsc i do skosztowania wyjątkowych rodzimych produktów.

 

Autor: Administrator
Utworzono: 2018-04-17
Zmodyfikowano: 2018-04-17

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi