PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Lecimy w kulki

Informacje ogólne | Galeria zdjęć

W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

Nabór 3/2017 przedsięwzięcie 2.3.6 – Organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD 

 

Tytuł ,, Z Dinozaurem w terenie’’

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Data i miejsce wydarzenia

Opis operacji

Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem

Lecimy w kulki

29.07.2017 r. -Chrząstowice, Turawa, Zębowice, Ozimek

30.07.2017 r. - Dobrodzień,  Zawadzkie, Kolonowskie

26.08.2017 r. Turniej  gry Petanque –Kolonowskie

Projekt, którego celem była inicjacja corocznych Międzygminnych Turniejów Petanque. Przed finałowym turniejem zostały przeprowadzone w każdej gminie szkolenia z zasad gry w tą zapomnianą grę. Sam Turniej międzygminny przyczynił się do integracji mieszkańców wszystkich gmin z obszaru działania LGD. W sumie w wydarzeniu wzięło udział ok. 100 uczestników, a mieszkańcy poszczególnych gmin zostali włączeni do projektu   poprzez współpracę przy organizacji turnieju oraz pozyskaniu zawodników do drużyn.

Autor: Administrator
Utworzono: 2018-04-17
Zmodyfikowano: 2018-04-17

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi