PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Lokalni Przewodnicy Turystyczni

1.

Grzegorz Łyczko     

(Gmina Chrząstowice)   

- 884 045 859

2.

Przemysław Nijakowski

(Gmina Chrząstowice)

- 663 763 325

3.

Barbara Woźniak

(Gmina Chrząstowice)   

- 694 351 018

4.

Agnieszka Hurnik

(Gmina Dobrodzień)

- 603 898 621

5.

Beata Kupiec

(Gmina Dobrodzień)

- 607 582 909

6.

Klaudia Danielczuk

(Gmina Dobrodzień)

- 668 292 425

7.

Agata Kotowicz

(Gmina Kolonowskie)

- 531 929 735

8.

Hubert Klencz

(Gmina Kolonowskie)      

- 721 990 277

9.

Maja Bachłaj

(Gmina Ozimek)

- 604 441 496

10.

Jakub Roszuk

(Gmina Ozimek)

- 694 600 281

11.

Henryk Libera

(Gmina Ozimek)

- 668 678 955

12.

Stanisław Pluta

(Gmina Ozimek)

- 606 370 403

13.

Beata Kupka

(Gmina Turawa)

- 695 340 648

14.

Teresa Żulewska   

(Gmina Turawa)

- 602 374 887

15.

Jerzy Farys

(Gmina Turawa)

- 727 241 620

16.

Wioletta Delengowska  

(Gmina Zawadzkie)

- 506 135 332 

17.

Kamil Tomasz Żyłka

(Gmina Zawadzkie)

- 600 120 364

18.

Marianna Dylka

(Gmina Zębowice)

- 693 859 783

19.

Katarzyna Madej

(Gmina Zębowice)

- 697 454 490

20.

Gerard Wons

(Gmina Zębowice)

- 601 516 559

Autor: Administrator
Utworzono: 09-11-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi