PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Lokalni Przewodnicy Turystyczni „Krainy Dinozaurów”

W dniu 8 października 2020r. w Kadłubie Wolnym odbyło się podsumowanie realizacji operacji pn.: Lokalni Przewodnicy Turystyczni „Krainy Dinozaurów”.

Podczas spotkania 20 osób, mieszkańców obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”  otrzymało:     

  

     Certyfikat - Lokalnego Przewodnika  Turystycznego

 

Zarząd LGD „Kraina Dinozaurów” serdecznie dziękuje uczestnikom za zaangażowanie oraz aktywny udział podczas realizacji szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych.

Wszystkim Lokalnym Przewodnikom Turystycznych życzymy jak największej ilości wycieczek, aby wiedza którą zdobyli podczas projektu była  ciekawą „żywą” lekcją historii,
a przekaz był zawsze pełen pasji i rzetelności.

Autor: Administrator
Utworzono: 09-10-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi