PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Kontakt

Informacje ogólne

BIURO CZYNNE:

Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa, Czwartek, Piątek: 7:00 - 15:00  

 

W ramach działania Wsparcie Przygotowawcze w celu realizacji LSR na lata 2014 – 2020
Wtorek 10.00 -16.00
Środa 8.00 – 14.00
Czwartek 8.00 – 14.00

 

Adres biura:
ul. J.Słowackiego 18,
46-040 Ozimek


tel. +48 77 465 12 13

Autor: Administrator
Utworzono: 2015-07-27
Zmodyfikowano: 2016-02-29

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi