PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Materiały do konsultacji - Archiwum

Informacje ogólne

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” prowadzi dalsze prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, dzięki której mieszkańcy obszaru naszych gmin tj. Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice będą mogli skorzystać z funduszy europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. 


Zapraszamy wszystkich naszych mieszkańców do zapoznania się  z projektem Tabeli celów i przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Krainy Dinozaurów. Projekt jest wynikiem dotychczasowych prac naszej grupy ds. opracowania LSR oraz mieszkańców uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych, które odbyły się na terenie każdej z gmin naszego obszaru.


Poniżej zamieszczamy formularz, za pomocą którego mogą nam Państwo przesłać swoje opinie. Czekamy również na Państwa uwagi i propozycje w biurze Stowarzyszenia:
nr telefonu 77/4611228
adres e-mail: krainadino@onet.eu


Termin przesyłania: do 9 listopada 2015r.


Projekt Tabeli celów i przedsięwzięć LSR na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”

 


Wszyscy mieszkańcy, którzy nie mieli możliwości uczestniczenia w spotkaniach organizowanych w poszczególnych gminach mogą zapoznać się z omawianym materiałem i mają możliwość zgłoszenia swoich propozycji i uwagi na adres: krainadino@onet.eu do 25 września br.


Poniżej zamieszczamy formularz, za pomocą którego mogą nam Państwo przesłać swoje uwagi. Czekamy również na Państwa uwagi i propozycje w biurze Stowarzyszenia:
nr telefonu 77/4611228
adres e-mail: krainadino@onet.eu


Projekt analizy SWOT
 

Autor: Administrator
Utworzono: 2015-10-23
Zmodyfikowano: 2016-10-15

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi