PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

„Miejsce edukacji historii lokalnej”

W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 - Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne i tematyczne, itp. 

 

Tytuł ,,Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów”

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Gmina Turawa

„Miejsce edukacji historii lokalnej”

Projekt miał na celu stworzenie miejsca upowszechniania historii lokalnej związanej z budową zbiornika turawskiego. W ramach realizacji operacji zakupiono 12 ławek, gablotę wolnostojącą oraz 4 tablice. Operacja zlokalizowana jest przy intensywnie wykorzystywanym obiekcie edukacyjnym – Hali Sportowej im. Joachima Halupczoka w Turawie, zapewniając w ten sposób trwałe oddziaływanie operacji na dużą ilość potencjalnych odbiorców oraz szerokie upowszechnianie wiedzy z zakresu historii lokalnej dotyczącej zasobów obszaru LGD. Realizacja operacji poprzez powstanie nowej atrakcji turystycznej przyczyniła się do promocji  Gminy Turawa oraz Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”.

Autor: Administrator
Utworzono: 24-07-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi