PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

„Młyn wodny dawniej i dziś”

W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 - Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne i tematyczne, itp. 

 

Tytuł ,,Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów”

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Teresa Wurst

„Młyn wodny dawniej i dziś”

Właściciele starego młyna wodnego dostrzegli duże zainteresowanie turystów chcących odwiedzić obiekt zabytkowy. Przyjmowanie większych grup łączyło się z wykonaniem prac modernizacyjnych w młynie. Młyn został doposażony w stoły i ławki ogrodowe oraz pawilon. Została również dokupiona zastawa stołowa dla większej ilości gości. W ramach operacji został zakupiony sprzęt audiowizualny, który w znacznej mierze polepszy  warunki prowadzenia warsztatów edukacyjnych itp.   Przygotowania infrastruktura turystyczno – edukacyjna jest ogólnodostępna i przystosowana do osób niepełnosprawnych i seniorów.
Realizacja operacji przyczyniła się do promocji Gminy Chrząstowice oraz Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”, dzięki utworzeniu nowego obiektu edukacyjnego.

Autor: Administrator
Utworzono: 24-07-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi