PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Moc Leadera - notatka z konferencji

    W piątek 29 października 2021 roku w Domu Kultury w Dobrodzieniu odbyła się konferencja "Moc Leadera" oraz Gala 15-lecia działalności   Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Dinozaurów''

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 7 gmin z obszaru objętego LSR
(Chrząstowic, Dobrodzienia, Kolonowskiego, Ozimka, Turawy, Zawadzkiego, Zębowic),  członkowie stowarzyszenia LGD oraz beneficjenci realizowanych projektów
w latach 2016-2020.

Podczas ceremonii odbyła się prezentacja  dot. działalności  Lokalnej Grupy Działania
„Kraina Dinozaurów”. Były wspomnienia, gratulacje, piękne zdjęcia oraz wiele informacji
o mijającym 15-leciu działalności LGD KD. Spędziliśmy miłe chwile wśród przyjaciół
i znajomych. 

       W trakcie spotkania przedstawiono projekty zrealizowane ze środków Unii Europejskiej  
w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER”.

      Zaprezentowano również publikację pt. ,,Dobre praktyki’’, w której  ujęte zostały projekty realizowane w latach 2016-2020.

Konferencja ,,Moc Leadera” oraz Jubileusz 15-lecia został uświetniony  występem zespołu mażoretek działającym przy Domu Kultury w Dobrodzieniu  oraz koncertem skrzypcowym
w wykonaniu Julianny Jendrzej  z Zębowic. Na zakończenie wszyscy uczestnicy konferencji  zostali zaproszeni na tort jubileuszowy oraz poczęstunek.

Relacja z wydarzenia TVP Opole https://opole.tvp.pl/56673430/15-lat-z-dinozaurami-podsumowali-poltorej-dekady-pracy   oraz https://www.youtube.com/watch?v=by9SsscgtEM&t=9s

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Siec Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Autor: Administrator
Utworzono: 02-11-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi