PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Nasi członkowie - Osoby fizyczne

Informacje ogólne

Członkowie LGD Kraina Dinozaurów – osoby fizyczne:

 1. Anna Golec
 2. Karina Mrozek
 3. Monika Posyniak- Witek
 4. Grażyna Pytel
 5. Arkadiusz Sykoś
 6. Anna Szaton
 7. Róża Wieczorek
 8. Lidia Fronia
 9. Anna Ciempka
 10. Daniel Garcorz
 11. Rajmund Lichota
 12. Andrzej Staś
 13. Joanna Bachłaj
 14. Witold Strycharz
 15. Elżbieta Skrzypczyk
 16. Irena Brzeziak
 17. Gerhard Wons
 18. Wioletta Delengowska
 19. Barbara Woźniak
 20. Zofia Domańska-Kryczka
 21. Marlena Miernik
 22. Robert Kobus
 23. Sebastian Lukaszczyk
 24. Andrzej Błahuta
 25. Tadeusz Ruksza
 26. Wiktoria Pryszcz
 27. Bartłomiej Mielnik
 28. Magdalena Stępień
 29. Tomasz Stępień
 30. Mateusz Szczygielski
 31. Helena Rogacka
 32. Marek Wittek
 33. Małgorzata Tarara
Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2020-07-06

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi