PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Niedziela w Krainie Dinozaurów - zapraszamy serdecznie

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu ,,Niedziela w Krainie Dinozaurów''  wszystkich

mieszkańców z obszaru LGD KD  i gości

Dnia 22.08.2021 r na godz. 15.00 w Spóroku przy remizie OSP

-  wystąpi  Orkiestra Dęta z Szemrowic (gmina Dobrodzień)

-animator wraz  z Dinozaurem poprowadzi gry i zabawy

- na stoisku promocyjnym będzie można poznać ciekawe zakątki Krainy Dinozaurów’’

Autor: Administrator
Utworzono: 15-08-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi