PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Niedziela w Krainie Dinozaurów - zapraszamy serdecznie do Dębskiej Kuźni - gmina Chrząstowice

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu ,,Niedziela w Krainie Dinozaurów'' wszystkich  mieszkańców z obszaru LGD KD  i gości.

Dnia 12.09.2021 r na godz. 16.00 w Dębskiej Kuźni - gmina Chrząstowice

- wystąpi  Orkiestra Dęta ze Szczedrzyka

- animator wraz  z Dinozaurem poprowadzi gry i zabawy

- na stoisku promocyjnym będzie można poznać ciekawe zakątki  -,,Krainy Dinozaurów’’ i okolic Rymarov(Czechy)

Autor: Administrator
Utworzono: 07-09-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi