PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Noc Muzeów i Izb Regionalnych w Krainie Dinozaurów

 W dniu 14 maja 2022 r.  w godz. 18:00- 24:00  LGD "Kraina Dinozaurów" włączając  się do Międzynarodowej Akcji ,,Noc Muzeów’’  i zachęca do nocnego zwiedzania Muzeów i Izb Regionalnych z naszego terenu oraz do wzięcia udziału w konkursie  "Poznaj  niezwykłą Krainę Dinozaurów".

1.Most Żelazny i Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi

2.Gminna Izba Regionalna w Zębowicach

3. Historia Straży  Pożarnej w Drewnianej Strażnicy w Makowczycach

4. Historia pierwszej Wspólnoty Chłopskiej   w Kadłubie Wolnym

5. Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu 

6. Wystawa i ścieżka Hutnictwa  w Zawadzkiem

7.Izba Regionalna Historii Lokalnej w Kolonowskiem

8.Izba regionalna Konrada Mientusa  w Dańcu

9.Izba regionalna w Biestrzynniku

10.Muzeum pod chmurką -  Historia Jezior Turawskich

11. Izba przyrodnicza przy Nadleśnictwie Zawadzkie

Noc Muzeów i Izb Regionalnychjest realizowana zgodnie z Planem Komunikacyjnym
LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Poddziałanie: 19.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Budowanie pozytywnego wizerunku LSR wśród mieszkańców obszaru oraz gości poprzez informowanie ich o zasobach występujących na obszarze LGD KD oraz o możliwościach dofinansowania oraz o już zrealizowanych w ramach lokalnej strategii projektach i bezpośrednich korzyściach wynikających z ich realizacji. Spotkania są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” z siedzibą w Ozimku. Obszarem objętym działaniem są gminy należące do LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ (Chrząstowice, Dobrodzień, Zębowice, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie).

Cel przedsięwzięcia :

1.       Informacja o realizacji LSR

2.       Zwiększenie atrakcyjności, rozpoznawalności i odwiedzalności regionu ,,Krainy Dinozaurów‘‘ poprzez wykorzystanie ich zasobów lokalnych, a w szczególności zasobów kulturowych.

3.       Zachowanie oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez prezentację lokalnych zasobów, udostępnienie ich odwiedzającym oraz umożliwienie im zapoznania się z historią i położeniem.

4.        Wiedza dotycząca różnorodności „Krainy Dinozaurów”.

Podczas wydarzenia zrealizowana zostanie kampania informacyjna na temat głównych efektów LSR na lata 2014-2020. Ponadto zorganizowany zostanie  konkurs ,,Poznaj niezwykłą Krainę Dinozaurów’’.

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych – z obszaru LGD Kraina Dinozaurów’’ oraz dla wszystkich chętnych biorących  udziału w spotkaniach .

Każdy z uczestników może zgłosić się do siedziby LGD KD w Ozimku (osobiście) lub pobrać
,,Kartę pieczęci’’ ze strony www.krainadinozaurow.pl. Podczas odwiedzania Muzeum lub Izby Regionalnej należy poprosić prowadzącego o pieczątkę. Każda osoba chcąca otrzymać nagrodę przygotowaną przez LGD ,,Krainę Dinozaurów’’ powinna zebrać min. 7 pieczęci odwiedzających obiektów (w dniu 14.05.2022 r w godz. 18.00 – 24.00) oraz wykazać się wiedzą dot. działań LGD KD

Spotkania zostaną  zrealizowane w partnerstwie z Urzędami Gmin leżącymi na obszarze działania LGD „Kraina Dinozaurów” oraz przy współpracy przedstawicieli:

- Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi  

- Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień- Zębowice

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi  Kadłub Wolny                                                                             

- Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem

- Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dylaki

- Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan  

- Gminnej  Biblioteki Publicznej   w  Chrząstowicach

- Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

- Nadleśnictwa Zawadzkie

Więcej informacji w siedzibie LGD KD  - Ozimek ul. J. Słowackiego 18  telefonicznie : 774651213/ 605052777  lub e-mail krainadino@onet.eu

Autor: Administrator
Utworzono: 25-04-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi