PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Nocny maraton kajakowy

Informacje ogólne | Galeria zdjęć

W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu  grantowego.

 

Nabór 3/2017 przedsięwzięcie 2.3.6 – Organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD

 

Tytuł ,, Z Dinozaurem w terenie’’

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Data i miejsce wydarzenia

Opis operacji

Stowarzyszenie Mieszkańców

i Przyjaciół Bierdzan

Nocny maraton kajakowy

5/6  sierpień 2017 r. – Jezioro Średnie - Turawa

Operacja miała na celu organizację nocnego maratonu kajakowego na Jeziorze Średnim w Turawie. Każda gmina obszaru LGD była reprezentowana przez 4-osobową mieszaną drużynę (2 kobiety i 2 mężczyzn), którzy musieli rotacyjnie zmieniać się podczas trwania maratonu. Maraton polegał na cyklicznym pokonywaniu wyznaczonej za pomocą bojek trasy w wyznaczonym przez organizatorów czasie (od zmierzchu do świtu). Zwycięzcą została ta ekipa, która pokonała jak najdłuższy dystans. W czasie trwania nocnego maratonu na brzegu zorganizowana została zabawa z ogniskiem na, którą zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy gmin znajdujących się na terenie LGD. W sumie w wydarzeniu udział wzięło ok. 100 osób.

 

Autor: Administrator
Utworzono: 2018-04-17
Zmodyfikowano: 2018-04-17

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi