PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka dot. Spotkania podsumowującego bogactwo leśne, zasoby geologiczne oraz zwierząt żyjących w lesie i na obszarach wiejskich, w szczególności Koniki polskie.

    W dniu 29 września 2020r. odbyło się Spotkanie podsumowujące bogactwo leśne, zasoby geologiczne oraz zwierząt żyjących w lesie i na obszarach wiejskich, w szczególności Koniki polskie w ramach realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Dinozaurów” jako partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich operacji pn. „Bogactwo lasów” w ramach  Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Podczas warsztatów 60-cio osobowa grupa uczestników wzięła udział w Spotkaniu podsumowującym warsztaty „Bogactwo lasów”:

W ramach programu odbyły się:

 

1. W letniej Leśnej Izbie Edukacyjno-Turystycznej w Leśnictwie Dębie:

- Prezentacje dot. Bogactwa lasów, zasobów geologicznych oraz zwierząt żyjących w lesie i na obszarach wiejskich, w szczególności Koniki polskie;

-Podsumowanie warsztatów tematycznych;

-Przedstawienie działalności LGD „Kraina Dinozaurów” oraz możliwości pozyskiwania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

 

2. Warsztaty w terenie:

- Warsztaty edukacyjne w dolinie rzeki Małej Panwi – przeprowadzone przez prof. dr hab. Ireneusza Malika z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego;

- Warsztaty przy zagrodzie Koników polskich – podczas spotkania zaprezentowana została charakterystyka rasy;

- Przejażdżka bryczką po leśnych ścieżkach Nadleśnictwa Zawadzkie;

- Warsztaty dotyczące bogactwa leśnego – w tym zaprezentowanie sygnałów leśnych przez sygnalistów.

 

3. Zwiedzanie obiektów edukacyjnych oraz Uroczyste nadanie imienia Prof. dr hab. Joachima Szulca Izbie Geologicznej w Kielczy.

 

4. Obiad dla wszystkich uczestników.

Dzięki przeprowadzonym  wykładom w dolinie rzeki Małej Panwi  ich uczestnicy  60 osobowa grupa osób dorosłych z województwa opolskiego zdobyła cenną wiedzę na temat przeszłości  geologicznej, rzeźby terenu, walorów przyrodniczych i historycznych doliny Małej Panwi oraz wielkiego potencjału turystycznego jakim jest dzisiaj rzeka Mała Panew, uczestnicy  zdobyli również wiedzę na temat hodowli Koników polskich oraz możliwości rozwoju jaki za sobą niesie jej podtrzymanie. Uczestnicy zostali również poinformowani o działalności LGD i możliwości pozyskiwania środków finansowych.

Po dniu pełnym wrażeń na wszystkich czekał pyszny posiłek oraz upominek przygotowany przez organizatora.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” serdecznie dziękuje Partnerom, pracownikom naukowym i osobom koordynującym oraz wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia oraz wspólnie spędzony czas podczas spotkania podsumowującego projekt pn. „Bogactwo lasów”.

Autor: Administrator
Utworzono: 30-09-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi