PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka dotycząca udziału w Targach Funduszy Europejskich.

W dniu 30 listopada 2019r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu przy ul. Wrocławskiej 158 odbyły się Targi Funduszy Europejskich. Wśród wystawców udział wzięła również Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów", którą reprezentowały 2 osoby. LGD „Kraina Dinozaurów” dzieliła stoisko promocyjne z beneficjentami Lodziarnią GUSTORIA oraz firmą SKELETON z Kolonowskiego.

 Na stoisku można było przede wszystkim zaopatrzyć się w materiały promocyjne wydane przez LGD „Krainę Dinozaurów”. Lokalna Grupa Działania przygotowała również atrakcje dla dzieci i młodzieży – na stoisku można było kolorować książeczki a także rozwiązywać krzyżówki o tematyce związanej z terenem działania i atrakcjami LGD „Krainy Dinozaurów”.

Autor: Administrator
Utworzono: 03-12-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi