PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka dotycząca udziału w Targach turystycznych

LGD „Kraina Dinozaurów” realizuje projekt współpracy pn. „Promujemy razem MAS Rymarovsko i Krainę Dinozaurów” finansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

 

Partnerami w projekcie współpracy są Rymarovsko,o.p.s. oraz LGD „Kraina Dinozaurów”.
 

W ramach projektu współpracy LGD „Kraina Dinozaurów” wzięło udział w targach turystycznych:
- REGIONTUR zorganizowanych w dniach 18 i 19 stycznia 2019r. w Brnie – LGD na targach reprezentowały 4 osoby.
- „Wakacje w regionie Ostrava” w dniach 1 i 2 marca 2019r. w Ostravie - LGD na targach reprezentowały 2 osoby.
- ”Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego” w dniach 1-3 marca 2019 r. we Wrocławiu - LGD na targach reprezentowały 4 osoby.

 

Na targach turystycznych LGD dzieliło stoisko promocyjne z MAS Rymarovsko.
Zwiedzający mogli uzyskać informacje o ofercie pobytowej oraz innych atrakcjach na terenie obu partnerów. Można było zaopatrzyć się w materiały promocyjne wydane przez LGD Krainę Dinozaurów oraz Rymarovsko, a także materiały otrzymane z gmin partnerskich oraz lokalnych przedsiębiorców działających w branży turystycznej.


Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” przygotowało także atrakcje dla dzieci i młodzieży – na stoisku można było kolorować książeczki lub rozwiązywać krzyżówki o tematyce związanej z terenem działania i atrakcjami LGD „Krainy Dinozaurów” oraz Rymarovsko.

Autor: Administrator
Utworzono: 07-03-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi