PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z I etapu rajdu rowerowego - szlakiem opolskich smaków.

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” informuje, iż w  ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego pod nazwą:  „Opolskie ze smakiem – Kulinarna przygoda rowerowa”  
w sobotę 27 czerwca 2020r. odbył się I etap rajdów rowerowych 
- szlakiem opolskich smaków.  

 

Celem zadania jest promocja lokalnych produktów wpisanych do sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz obiektów gastronomicznych wpisanych do rejestru Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”. 

I etap kulinarnej przygody rowerowej przebiegał trasą podczas której zaprezentowane zostały tradycyjne regionalne produkty, które mieliśmy przyjemność degustować.  
Miejscem spotkań   były:
 

1. Piekarnia Tradycyjnie Robione w Krasiejowie  

2. Szczedrzyk ZPUH „GOLOMB”  

3. Hotel „Zacisze” w Turawie  

4. Lidia Fronia Węgrach  

I etapie rajdów uczestniczyło 20 osób -  mieszkańców obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”. 

Aktywny ruch oraz wypoczynek na łonie natury, możliwość poznania pięknych zakątków okolicy oraz  poszerzenie wiedzy na temat potraw kulinarnych, przyczynia się do promocji obszaru LGD i województwa opolskiego oraz propagowania idei „Opolskie ze smakiem”.  

W imieniu zarządu Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”  składamy podziękowania dla wszystkich producentów lokalnych tradycyjnych produktów i dań, za ich serdeczne przyjęcie,  a także wszystkim uczestnikom za udział w I etapie rajdu kulinarnej przygody rowerowej. 

Autor: Administrator
Utworzono: 29-06-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi