PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z „Niedzieli w Krainie Dinozaurów”

W dniu 11 lipca 2021 o godzinne 17.00 na Rynku w Dobrodzieniu odbyło się wydarzenie promocyjno – integracyjne  „Niedziela w Krainie Dinozaurów”,  które  zostało zorganizowane  w ramach operacji własnej  „Bogactwo Krainy Dinozaurów” realizowane przez LGD „Kraina Dinozaurów”. 

Wydarzenie było otwarte dla wszystkich chętnych,  skierowane głównie do mieszkańców terenu LGD jak i dla turystów oraz osób zainteresowanych. Wydarzenie rozpoczęło się godzinnym koncertem orkiestry dętej z Ozimka, po czym firma "Skeleton" poprowadziła zabawy dla dzieci i młodzież z Dinozaurem. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu i wspólną zabawę a Panu Burmistrzowi   Gminy Dobrodzień za osobisty udział w wydarzeniu.

Szczególne podziękowania dla pracowników  Domu Kultury  w Dobrodzieniu  , członków „Ozimskiej Orkiestry Dętej” i firmy "Skeleton" .

Autor: Administrator
Utworzono: 12-07-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi