PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z „Niedzieli w Krainie Dinozaurów”

W dniu 25 lipca 2021 o godzinne 14.00 w Jura Parku Krasiejów odbyło się wydarzenie promocyjno – integracyjne  „Niedziela w Krainie Dinozaurów”,  które  zostało zorganizowane  w ramach operacji własnej  „Bogactwo Krainy Dinozaurów” realizowane przez LGD „Kraina Dinozaurów”. 

Wydarzenie było otwarte dla wszystkich chętnych,  skierowane głównie do mieszkańców terenu LGD jak i dla turystów oraz osób zainteresowanych. 

Wydarzenie rozpoczęło się dwu godzinnymi zabawami z animatorem firmy „Skeleton” .

O godz. 16.00 odbył się godziny koncert Orkiestry Dętej z Chrząstowic.

Szczególne podziękowania dla pracowników Jura Parku Krasiejów, firmy „Skeleton” oraz członków  orkiestry z Chrząstowic

Autor: Administrator
Utworzono: 27-07-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi