PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z Niedzieli w Krainie Dinozaurów

W dniu 1 sierpnia  2021r.  na placu przed  OSP w Zębowicach odbyło się wydarzenie promocyjno – integracyjne  „Niedziela w Krainie Dinozaurów”,  które  zostało zorganizowane  w ramach operacji własnej  „Bogactwo Krainy Dinozaurów” realizowane przez LGD „Kraina Dinozaurów”. 

Wydarzenie było otwarte dla wszystkich chętnych,  skierowane głównie do mieszkańców terenu LGD jak i dla turystów oraz osób zainteresowanych. 

Wydarzenie rozpoczęło się zabawami z animatorem i Dinozaurem.  Dzieci, młodzież  i dorośli licznie zgromadzeni, bawili się wyśmienicie.

O godz. 16.30 odbył się godziny koncert Orkiestry Dętej z Żędowic.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu i wspólną zabawę a Panu Wójtowi  Gminy Zębowice za osobisty udział w wydarzeniu.

Szczególne podziękowania dla pracowników Gminnego  Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach , członków  Orkiestry Dętej z Żędowic  oraz  firmie  "Skeleton" 

Autor: Administrator
Utworzono: 02-08-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi