PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z Niedzieli w Krainie Dinozaurów

W dniu 22 sierpnia   2021r  w Spóroku (gmina Kolonowskie)  podczas obchodów 90 - lecia OSP Spórok odbyło się wydarzenie promocyjno - integracyjne  „Niedziela w Krainie Dinozaurów”.  Wydarzenie   zorganizowane  zostało w ramach operacji własnej  „Bogactwo Krainy Dinozaurów” realizowane przez LGD „Kraina Dinozaurów”.

Spotkanie było otwarte dla wszystkich chętnych,  skierowane głównie do mieszkańców terenu LGD jak i dla turystów oraz osób zainteresowanych. 

O godz. 16.00 odbył się godziny koncert Orkiestry Dętej z Szemrowic a następnie firma „Skeleton” poprowadziła gry i zabawy z animatorem i dinozaurem. Każdy uczestnik wydarzenia mógł poznać ciekawe zakątki ,,Krainy Dinozaurów''  poprzez bezpośrednią rozmowę z członkami zarządu LGD KD oraz zabierając  materiały  dostępne  na stoisku promocyjnym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu i wspólną zabawę a Panu Burmistrzowi  Gminy Kolonowskie za osobisty udział w wydarzeniu. Szczególne podziękowania dla druhów  OSP Spórok , członków  Orkiestry Dętej z Szemrowic  oraz  firmy  "Skeleton’’.

Autor: Administrator
Utworzono: 25-08-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi