PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z Niedzieli w Krainie Dinozaurów - Gmina Ozimek

W dniu 29  sierpnia   2021 r.  o godzinne 15.00  na Wyspie Rehdanzaw Ozimku odbyło się wydarzenie promocyjno – integracyjne  „Niedziela w Krainie Dinozaurów”,  które  zostało zorganizowane  w ramach operacji własnej  „Bogactwo Krainy Dinozaurów” realizowane przez LGD „Kraina Dinozaurów”. 

Wydarzenie było otwarte dla wszystkich chętnych,  skierowane głównie do mieszkańców terenu LGD jak i dla turystów oraz osób zainteresowanych.  Wydarzenie rozpoczęło się  pięknym koncertem Orkiestry Dętej z Zawadzkiego. Następnie   animatorzy z  firmy „Skeleton” wraz dinozaurem poprowadzili gry i zabawy dla dzieci i młodzieży.

Poprzez bezpośrednią rozmowę z członkami Zarządu LGD KD każdy uczestnik wydarzenia mógł poznać ciekawe zakątki ,,Krainy Dinozaurów'', otrzymać materiały  dostępne  na stoisku promocyjnym oraz uzyskać cenne informacje dot. działalność Lokalnej Grupy Działania .

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu i wspólną zabawę a Panu Burmistrzowi Gminy Ozimek za osobisty udział w wydarzeniu.

Szczególne podziękowania dla członków Stowarzyszenia  na Rzecz Promocji Talentów "AKCES"członków  Orkiestry  Dętej  z Zawadzkiego oraz  firmie  "Skeleton"

Autor: Administrator
Utworzono: 01-09-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi